Tarieven BasisGGz

De tarieven voor een behandeling bij de generalistische BasisGGz zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De BasisGGz maakt daarvoor gebruik van zogenoemde patiëntprofielen.
Deze patiëntprofielen zijn in te delen in vier zorgpakketten: basisggz middel, kort, intensief en chronisch. Per zorgpakket geldt een verschillend aantal behandelminuten en bijbehorend tarief.
De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij je zorgverzekeraar. Die betaalt ons dan de vergoeding.

Wanneer je wel een intake hebt gehad, maar geen vervolgbehandeling of wanneer vroegtijdig blijkt dat je klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, dan worden kosten voor een ‘onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht. Dat geldt ook wanneer er geen sprake blijkt van een diagnose volgens de DSM-classificatie.

Code Prestatie Maximumtarief NZa *
180001 Kort, 294 minuten € 507,62
180002 Middel, 495 minuten € 864,92
180003 Intensief, 750 minuten € 1.356,25
180004 Chronisch, 750 minuten € 1.251,70
180005 Onvolledig behandeltraject € 207,19