Wat kost een behandeling?

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Je behandeling bij Arkin BasisGGz valt onder de generalistische Basis GGZ. Onze behandelingen worden vergoed door alle zorgverzekeraars in Nederland. Wel heb je daarvoor een verwijzing nodig van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld je huisarts of specialist.

Je kunt hier meer lezen over de vergoeding voor psychische hulp in het basispakket. Let op: De zorgverzekeraar vergoedt behandelingen voor vastgestelde psychische stoornissen, zoals depressie, angst, verslaving of PTSS. Psychische problemen, zoals stress, burnout of slapeloosheid, vallen daar niet onder. Je zorgverzekeraar kan je informatie geven of zij je behandeling vergoeden.

Als je de vergoeding wilt navragen bij je zorgverzekeraar, dan is Arkin BasisGGz bij je zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van Arkin BasisGGz. De AGB-code van Arkin is 06290732. We declareren onze behandelingen volgens de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld.

Eigen risico

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico bij hun zorgverzekering. In 2021 is het wettelijk verplichte eigen risico € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten in 2021 zelf betaalt. Het kan zijn dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar. Of dat je een zorgverzekering hebt afgesloten waarbij de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig worden vergoed. Vraag dit aan je zorgverzekeraar. Behandeling en/of begeleiding door een praktijkondersteuner (POH) van Arkin BasisGGz valt onder de huisartsenzorg. Voor deze zorg geldt er geen eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er ook geen eigen risico.

Afspraak afzeggen

Mocht je onverwacht niet op je afspraak kunnen komen, wil je je afspraak dan tijdig afzeggen? Als je de geplande afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, kunnen wij kosten in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze rekening niet.

Vragen?

Met vragen over je behandeling kun je altijd terecht bij je behandelaar. Vragen over de vergoedingen en je eigen risico kan je stellen aan je zorgverzekeraar.
Voor problemen met je zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kun je contact opnemen met Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).