De intake

Wat gebeurt er tijdens de intake?
Het eerste gesprek bij Arkin BasisGGz is een intakegesprek. In het intakegesprek bespreek je met je behandelaar wat je met je behandeling wil bereiken. In dit gesprek proberen jullie in kaart te brengen wat er precies aan de hand is en wat je klachten zijn. Ook wordt gekeken of er andere vormen van hulp nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek bij de huisarts.
Afhankelijk van de ernst van je klachten, je mogelijkheden en die van je netwerk, bekijken we samen wat voor jou de beste behandeling is. In overleg bepaal je wat nodig is en wat haalbaar is. Zo kom je tot een plan waar de behandelgesprekken zich op zullen richten. Ook het aantal gesprekken wordt vastgesteld.

Het intakegesprek duurt ongeveer 60, en soms 90 minuten. Soms is er een aanvullende afspraak nodig om erachter te komen bij welke behandeling je het meeste baat hebt.

Er vindt op vaste tijden een evaluatie plaats. Dan bekijk je of je doelen zijn behaald. Ook overleggen jij en je behandelaar of je zelfstandig verder gaat of langer gesprekken nodig hebt. Bij de kortdurende behandeling is de evaluatie na ongeveer vijf gesprekken en bij de behandeling voor ondersteuning en herstel vindt dit jaarlijks plaats.

Wie krijg ik bij de intake te zien?
Degene die met jou de intake doet haalt je op bij de receptie, stelt zich voor en voert het intakegesprek met je. In overleg met jou en afhankelijk van de inhoud van de behandeling wordt gekeken welke behandelaar de behandeling zal doen. De medewerker die het onderzoek heeft gedaan blijft de contactpersoon tot de behandeling begint.

Welke vragen kan ik verwachten tijdens een intakegesprek?
In het intakegesprek stellen we vragen om vast te stellen wat je klachten zijn, welke problemen de aanleiding zijn voor het zoeken van hulp, wat je tot nu toe gedaan hebt om met de problemen om te gaan en welke doelen je graag wilt bereiken in je behandeling.

Wat houdt een aanvullend onderzoek in?
Soms is het niet mogelijk om na het eerste onderzoek een definitief advies te geven over de juiste behandeling. Er is dan aanvullend onderzoek nodig. Dit kan bijvoorbeeld een consult bij de psychiater zijn als het gaat om een behandeling met medicijnen.

Een aanvullend onderzoek vindt zo snel mogelijk na het eerste gesprek plaats. Het kan ook voorkomen dat na het (aanvullende) onderzoek blijkt dat Arkin BasisGGz niet de juiste behandeling heeft voor je klachten. We verwijzen je, in overleg, dan door naar een andere zorgverlener of terug naar de huisarts.

Mag ik iemand (familie, vriend) meenemen?
Ja, je kan zeker iemand meenemen. Arkin BasisGGz vindt de betrokkenheid van partners, familieleden en vrienden bij de behandeling belangrijk. Zij kunnen je steunen tijdens en na je behandeling.
Je bent dus van harte uitgenodigd om iemand mee te nemen naar het intakegesprek.

Naastbetrokkenen kunnen voor zichzelf, wanneer zij bijvoorbeeld een mantelzorgfunctie hebben, ook behoefte hebben aan ondersteuning. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van cursussen voor familie en naastbetrokkenen of van een adviesgesprek bij onze afdeling Arkin preventie volwassenen.

Hoe lang duurt de intake?
Het intakegesprek duurt 60-90 minuten.