De behandeling

 

Wat kan ik na de intake verwachten?
In de BasisGGz bieden we verschillende behandelingen. Tijdens het intakegesprek zal de behandelaar op basis van je klachten samen met jou de beste behandelvorm kiezen. Dit wordt opgenomen in een behandelplan. Op deze website vind je al de nodige informatie over onze behandelingen. Daarnaast zijn er verschillende cursussen en trainingen die je kunt volgen. Daarnaast kun je ook gebruik maken van e-health; online programma’s die je thuis kunt volgen.

Wat is een behandelplan?
In een behandelplan staat wat het doel is van je behandeling. Ook staat in het plan beschreven uit welke stappen je behandeling bestaat en welke behandelaren betrokken zijn. Om te zorgen dat je behandeling goed verloopt is er één behandelaar die regie voert over je traject. Wie dat is, staat ook in je behandelplan. De behandeling en dus ook het behandelplan, wordt in overleg met jou opgesteld. Het behandelplan bevat

  • De doelen van de behandeling: de doelen die je wilt bereiken zoals het verminderen van je klachten, en doelen gericht op wat je wilt bereiken op het gebied van sociale relaties, dagelijkse bezigheden, lichamelijke gezondheid en/of persoonlijke ontwikkeling.
  • Het totaal aantal behandelafspraken
  • De eerstvolgende evaluatiedatum
  • De behandelmethode en de behandelvorm
  • De accordering, de verklaring dat je hiermee akkoord gaat.

Wat als ik het niet eens ben met het behandelvoorstel?
Het behandelplan bevat een deskundig behandeladvies, waar we over in gesprek kunnen gaan. Je hebt het recht om een andere behandelaar om zijn mening te vragen over het behandelvoorstel. Ook kun je afzien van behandeling of kiezen voor behandeling bij een andere zorgaanbieder.

Wanneer begint mijn behandeling?
Aan het einde van het intakegesprek maken we direct een afspraak voor de start van de behandeling. Meestal kun je binnen 2 a 3 weken met je behandeling beginnen, maar dit kan verschillen per locatie. Bekijk hier de actuele behandelwachttijden.

Moet ik zelf mijn huisarts informeren over mijn behandeling bij Arkin BasisGGz?
Nee, dat hoeft niet. Als je geen bezwaar hebt dat wij informatie geven aan de huisarts, kunnen wij aan je huisarts doorgeven welke behandeling je bij Arkin BasisGGz gaat volgen.

Wat als er geen indicatie voor behandeling is?
Als Arkin BasisGGz toch niet de juiste plek voor je is, dan kijken we samen naar andere behandelmogelijkheden bij collega-zorgaanbieders binnen Arkin of daarbuiten. Het kan ook zijn dat we geen behandelmogelijkheden binnen de GGz zien en je terugverwijzen naar de huisarts.

Wat als ik niet wil dat mijn huisarts wordt geïnformeerd?
Het is gebruikelijk om de verwijzer (meestal de huisarts) kort te informeren over de behandeling. Hij krijgt een brief na de intake zodat hij weet hoe de behandeling er uit gaat zien en na afloop van de behandeling krijgt de huisarts bericht over het resultaat van de behandeling. Wanneer je dit liever niet wilt, dan kun je dat aangeven tijdens je intake of bij je behandelaar. We delen dan geen inhoudelijke informatie met de huisarts.

Hoe kan ik me voorbereiden op de behandeling?
Tijdens het gesprek waarin het behandeladvies wordt besproken, krijg je informatie over je behandeling. Ook krijg je dan informatie over hoe je je hierop kan voorbereiden.

Wat gaat er gebeuren tijdens de behandeling?
Tijdens je eerste behandelafspraak krijg je meer informatie over hoe de behandeling zal gaan. Je kunt ook al meer informatie over de verschillende behandelingen vinden op deze website.

Mag ik een naaste (familie, vriend) meenemen?
Ja, je kan zeker iemand meenemen. Arkin BasisGGz vindt de betrokkenheid van partners, familieleden en vrienden bij de behandeling belangrijk. Zij kunnen je steunen tijdens en na je behandeling.

Wie is mijn contactpersoon?
Tijdens de behandeling heb je een vast contactpersoon. Dit is de behandelaar die de regie over je behandeling houdt. Tijdens de intake hoor je wie je contactpersoon is tijdens de behandeling. De naam van deze ‘regiebehandelaar’ staat ook in je behandelplan.

Hoe lang duurt mijn behandeling?
Behandelingen in de BasisGGz zijn kortdurend. Dat betekent dat je behandeling drie tot maximaal tien behandelgesprekken duurt. De intake is een apart gesprek en wordt hier niet bij gerekend.
Tijdens de intake spreken we af hoeveel gesprekken je nodig zult hebben. Meestal vinden behandelgesprekken éénmaal in de twee weken plaats. Als het nodig is kunnen we in het begin wekelijkse gesprekken hebben. Als de behandeling goed gaat, worden de tussenpozen tussen de sessies steeds langer.

Er is regelmatig een evaluatie waarin je bekijkt of je doelen al zijn behaald. Ook overleggen jij en je behandelaar of je zelfstandig verder gaat of langer gesprekken nodig hebt.

Hoe weet ik of de behandeling mij helpt bij mijn probleem?
Tijdens de behandeling vragen we je regelmatig of je vindt dat de behandeling helpt. Ook gebruiken we vragenlijsten om samen met je te bekijken of de behandeling effect heeft. We kijken naar welk doel je wilde bereiken met de behandeling en of je klachten minder worden. Zo kunnen we het behandelplan ook bijstellen als dat nodig is. De uitkomsten van de vragenlijsten komen in je behandeldossier.

Mijn partner heeft vragen over de behandeling/behandelaar. Kan hij/zij bellen?
Ja, dat kan, maar alleen als jij ons daarvoor toestemming geeft. Je partner kan voor vragen terecht bij de behandelaar en dat geldt ook voor andere mensen uit je omgeving die je steunen.

Ik ga naar een kliniek. Wie houdt mijn behandelaar op de hoogte?
Mocht je tijdens je behandeling bij Arkin BasisGGz opgenomen worden in een kliniek, dan houdt je vaste behandelaar, als het mogelijk is, contact met je tijdens je opname.