Afspraak maken

Aanmelden

Angst, depressie, stress?
Check jezelf

Doe hier de test!

Hoe werkt Arkin BasisGGz?

  1. Casuïstiek: Casus PTSS behandeld met EMDR
  2. Casuïstiek: Casus Depressie behandeld met cognitieve gedragstherapie
  3. Casuïstiek: Casus Angst voor blozen behandeld met Virtual Reality

1. PTSS behandeld met EMDR

Een man van 57 jaar wordt door de huisarts aangemeld wegens vermoedens van PTSS. Een aantal jaar geleden was hij een naaste verloren bij een auto-ongeluk. Sindsdien ervoer hij flashbacks, hoorde de stem van zijn naaste, had last van slapeloosheid en woede-uitbarstingen. Cliënt praat niet makkelijk en heeft een afkeer van psychologen. Omdat de klachten toenamen besloot hij zich tot de huisarts te wenden. De intake bevestigt de diagnose PTSS. Behandeling bestaat uit EMDR.

De eerste sessie werd door cliënt als zwaar ervaren. Hij was sceptisch over de behandelvorm. Na de 1e EMDR-sessie was de cliënt zwaar vermoeid, maar had voor het eerst sinds de traumatische gebeurtenis een goede nachtrust gehad. Hij hoorde de stem van zijn naaste niet meer roepen en ervoer het gevoel van rust. Meneer had besloten dat het tijd werd dat hij weer aan zichzelf mocht denken. Een week na de eerst sessie waren de klachten sterk afgenomen. Na enkele sessies zijn de klachten grotendeels verdwenen.

2. Depressie behandeld met Cognitieve gedragstherapie

Een vrouw van 49 jaar wordt door de huisarts wegens depressieve klachten. De klachten ontstonden twee jaar geleden en zijn sinds zes maanden in ernst toegenomen. Voorafgaand aan de klachten kende zij een periode van verlieservaringen en overbelasting. Het overlijden van haar ouders, forse lichamelijke tegenslagen en het uit huis gaan van haar kinderen. Cliënte is altijd druk bezig geweest met het draaiende houden van haar baan, haar gezin en de zorg voor haar zieke ouders. Daardoor is zij niet aan rouwen toegekomen en in een burn-out terecht gekomen. Pas nu er meer rust in haar leven is, uiten psychische klachten zich in de vorm van een depressie. Cliënte herkent een sombere stemming, verlies van interesse, uitstellen, tegen alles op zien, ze ervaart concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Er zijn in- en doorslaapproblemen, piekeren, gevoelens van emotionele labiliteit en prikkelbaarheid.

Cliënte heeft een cognitieve gedragstherapie gekregen gericht op de depressieve klachten en het aangeven van grenzen naar anderen toe. Er werd gekeken naar de balans qua belastbaarheid, met oog voor activiteiten die voorheen plezier brachten. Gefaseerd heeft cliënte haar activiteitenniveau weer opgepakt, inclusief het werk. Door de cognitieve therapie is zij erin geslaagd vaker nee te zeggen tegen anderen en ook aan zichzelf gaan denken. Na tien sessies was cliënte weer aan het werk en waren de depressieve klachten grotendeels verdwenen.

* De basis GGZ biedt wekelijks een gratis hardloopgroep aan, die kan helpen het activiteitenniveau weer op te pakken en lichaam en geest fit te krijgen. Juist bij depressie en burn-outklachten is dit een goede aanvulling op behandeling binnen de Basis GGZ.

3. Angst voor blozen behandeld met Virtual Reality

Anne is een vrouw van 26 jaar en is bang om te gaan blozen. Het liefst zou ze minder blozen, maar dat kan niet. Als anderen het blozen zien weten ze dat ze bang is. Dat is niet professioneel; haar collega’s zullen hier opmerkingen over maken. Zij wordt verwezen naar de basisGGz voor een behandeling met Virtual Reality.
Ze doet exposure oefeningen in de virtuele presentatie omgeving. Voordat ze de VR-bril op zet knijpt ze even goed in haar wangen. De betere doorbloeding geeft een warm gevoel, en dat warme gevoel roept bij haar veel spanning op omdat het een signaal is dat ze aan het blozen is. Het zichzelf voelen blozen terwijl de aandacht van anderen op haar is gericht, is een belangrijk onderdeel van de exposure. De therapeut laat de virtuele mensen naar Anne kijken, vragen stellen, en sommige zelfs opmerkingen maken over haar rode wangen. Cliënte merkt steeds beter in staat te zijn om te gaan met het aankijken, en zelfs met vervelende opmerkingen. Eigenlijk denkt ze toch niet zo dat haar collega’s zo flauw zullen zijn, dat ze iets over haar blozen zouden zeggen. Maar ze weet nu wel dat ze het aankan mocht het tòch gebeuren. Haar behandeling duurde 8 sessies.

Bekijk hier de videopresentatie van behandelaar Roos Pot – Kolder
over therapie met Virtual Reality

 

Mocht je willen overleggen over deze casus of eigen casuïstiek, neem dan contact met ons op via T 020 590 5555.

Terug naar top

Altijd in
de buurt
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2018 Arkin BasisGGz - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin