Deel jouw ervaring

Afspraak maken

Aanmelden

Angst, depressie, stress?

Check jezelf

Doe hier de test!Nieuws coronavirus

Casuïstiek

  1. Casuïstiek: Casus PTSS behandeld met EMDR
  2. Casuïstiek: Casus Depressie behandeld met cognitieve gedragstherapie
  3. Casuïstiek: Casus Angst voor blozen behandeld met Virtual Reality
  4. Casuïstiek: Casus verslaving en persoonlijkheidsproblematiek met begeleiding vanuit Ondersteuning en Herstel.

1. PTSS behandeld met EMDR

Een man van 57 jaar wordt door de huisarts aangemeld wegens vermoedens van PTSS. Een aantal jaar geleden was hij een naaste verloren bij een auto-ongeluk. Sindsdien ervoer hij flashbacks, hoorde de stem van zijn naaste, had last van slapeloosheid en woede-uitbarstingen. Cliënt praat niet makkelijk en heeft een afkeer van psychologen. Omdat de klachten toenamen besloot hij zich tot de huisarts te wenden. De intake bevestigt de diagnose PTSS. Behandeling bestaat uit EMDR.

De eerste sessie werd door cliënt als zwaar ervaren. Hij was sceptisch over de behandelvorm. Na de 1e EMDR-sessie was de cliënt zwaar vermoeid, maar had voor het eerst sinds de traumatische gebeurtenis een goede nachtrust gehad. Hij hoorde de stem van zijn naaste niet meer roepen en ervoer het gevoel van rust. Meneer had besloten dat het tijd werd dat hij weer aan zichzelf mocht denken. Een week na de eerst sessie waren de klachten sterk afgenomen. Na enkele sessies zijn de klachten grotendeels verdwenen.

2. Depressie behandeld met Cognitieve gedragstherapie

Een vrouw van 49 jaar wordt door de huisarts wegens depressieve klachten. De klachten ontstonden twee jaar geleden en zijn sinds zes maanden in ernst toegenomen. Voorafgaand aan de klachten kende zij een periode van verlieservaringen en overbelasting. Het overlijden van haar ouders, forse lichamelijke tegenslagen en het uit huis gaan van haar kinderen. Cliënte is altijd druk bezig geweest met het draaiende houden van haar baan, haar gezin en de zorg voor haar zieke ouders. Daardoor is zij niet aan rouwen toegekomen en in een burn-out terecht gekomen. Pas nu er meer rust in haar leven is, uiten psychische klachten zich in de vorm van een depressie. Cliënte herkent een sombere stemming, verlies van interesse, uitstellen, tegen alles op zien, ze ervaart concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Er zijn in- en doorslaapproblemen, piekeren, gevoelens van emotionele labiliteit en prikkelbaarheid.

Cliënte heeft een cognitieve gedragstherapie gekregen gericht op de depressieve klachten en het aangeven van grenzen naar anderen toe. Er werd gekeken naar de balans qua belastbaarheid, met oog voor activiteiten die voorheen plezier brachten. Gefaseerd heeft cliënte haar activiteitenniveau weer opgepakt, inclusief het werk. Door de cognitieve therapie is zij erin geslaagd vaker nee te zeggen tegen anderen en ook aan zichzelf gaan denken. Na tien sessies was cliënte weer aan het werk en waren de depressieve klachten grotendeels verdwenen.

* De basis GGZ biedt wekelijks een gratis hardloopgroep aan, die kan helpen het activiteitenniveau weer op te pakken en lichaam en geest fit te krijgen. Juist bij depressie en burn-outklachten is dit een goede aanvulling op behandeling binnen de Basis GGZ.

3. Angst voor blozen behandeld met Virtual Reality

Anne is een vrouw van 26 jaar en is bang om te gaan blozen. Het liefst zou ze minder blozen, maar dat kan niet. Als anderen het blozen zien weten ze dat ze bang is. Dat is niet professioneel; haar collega’s zullen hier opmerkingen over maken. Zij wordt verwezen naar de basisGGz voor een behandeling met Virtual Reality.
Ze doet exposure oefeningen in de virtuele presentatie omgeving. Voordat ze de VR-bril op zet knijpt ze even goed in haar wangen. De betere doorbloeding geeft een warm gevoel, en dat warme gevoel roept bij haar veel spanning op omdat het een signaal is dat ze aan het blozen is. Het zichzelf voelen blozen terwijl de aandacht van anderen op haar is gericht, is een belangrijk onderdeel van de exposure. De therapeut laat de virtuele mensen naar Anne kijken, vragen stellen, en sommige zelfs opmerkingen maken over haar rode wangen. Cliënte merkt steeds beter in staat te zijn om te gaan met het aankijken, en zelfs met vervelende opmerkingen. Eigenlijk denkt ze toch niet zo dat haar collega’s zo flauw zullen zijn, dat ze iets over haar blozen zouden zeggen. Maar ze weet nu wel dat ze het aankan mocht het tòch gebeuren. Haar behandeling duurde 8 sessies.

Bekijk hier de videopresentatie van behandelaar Roos Pot – Kolder
over therapie met Virtual Reality

4. Verslaving en persoonlijkheidsproblematiek met begeleiding vanuit Ondersteuning en Herstel.

Een man van 55 jaar, verslaafd aan alcohol en met borderlineproblematiek en de diagnose autisme, wordt door Jellinek na behandeling doorverwezen naar de BasisGGz voor ondersteuning en herstel. Hij heeft diabetes en hypertensie, waar hij medicatie voor gebruikt. De man bezoekt zijn behandelaar van Arkin BasisGGz maandelijks in een huisartsenpraktijk.

Hij blijkt gevoelig voor terugval bij stress. De behandelaar ontdekt dat zijn cliënt financiële problemen heeft en bij de maandelijks terugkerende betalingen veel stress ervaart. De behandelaar schakelt daarom een financieel hulpverlener in. Verder blijkt dat de man een apotheek en huisarts heeft in een andere praktijk dan de huisartsenpraktijk waar hij de afspraken met Arkin BasisGGz heeft. De  communicatie met deze hulpverleners loopt niet goed. Zo krijgt de behandelaar geen bericht wanneer zijn cliënt door stress zijn medicatie is gestopt.
In overleg met de man kan hij gebruik gaan maken van huisarts en apotheek in dezelfde praktijk als waar hij zijn behandelaar bezoekt. Daarmee zit iedereen onder één dak en zijn alle zorgverleners gemakkelijk met elkaar in contact. Zij overleggen als er meer zorg nodig is rond de cliënt of als zijn medicatie wijzigt. De man zelf ervaart de nieuwe situatie als prettig en overzichtelijk. Hij heeft minder stress, wat zich onder andere uit in minder alcoholgebruik.

Ook zijn familie heeft een actieve rol in zijn herstelproces. Zijn dochter wordt door de behandelaar uitgenodigd en betrokken bij de behandeling. Zij komt mee naar de afspraken en neemt, in samenspraak met haar vader, contact op wanneer hij te veel stress ervaart. In het signaleringsplan staat beschreven welke acties zijn zus kan ondernemen om haar broer te ondersteunen, zoals met hem gaan wandelen, een luisterend oor bieden of structuur in de dag brengen.

Cliënt heeft vrijwilligerswerk bij de Regenboog voor drie halve dagen per week. Nu het wat beter gaat, komt er ook meer ruimte voor andere bezigheden en hobby’s. In het verleden sportte hij altijd. De drempel om zich opnieuw aan te melden bij de fitnessschool is echter te hoog geworden. De behandelaar gaat eenmalig mee en ondersteunt hem bij aanmelding. De man sport nu weer een paar keer per week en met veel plezier. Hij doet sociale contacten op, ervaart een gunstig effect op zijn stemming, meer rust en een verbeterd slaappatroon.

 

Mocht je willen overleggen over deze casus of eigen casuïstiek, neem dan contact met ons op via T 020 590 5555.

Terug naar top

Altijd in
de buurt
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Arkin BasisGGz - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin