Verwijscriteria

Voor doorverwijzing naar curatieve of chronische zorg gelden verschillende verwijscriteria.

Je kunt patiënten naar onze curatieve BasisGGz (kortdurende behandeling) verwijzen als er sprake is van:

  1. een vermoeden van een DSM-diagnose
  2. lichte tot matige klachten
  3. niet-complexe problematiek
  4. geen crisisgevoeligheid

Je kunt patiënten naar onze chronische BasisGGz (ondersteuning en herstel) verwijzen als:

  1. er een vastgestelde DSM-diagnose is
  2. een voltooide behandeling en patiënt is stabiel
  3. langdurig nazorg nodig is voor terugvalpreventie of medicatiegebruik             (bijvoorbeeld Clozapine of Methadon)
  4. zorgcoördinatie nodig is

Een patiënt binnen de chronische basisGGz heeft nomaliter maandelijkse afspraken van max. 30 minuten.

Als je twijfelt over een doorverwijzing of vragen hebt, kun je voor collegiaal overleg altijd bellen met Centrale Aanmelding Arkin, telefoon 020-590 5555.