Preventie

Voorkomen is beter. Daarom hebben we ook een afdeling Arkin preventie volwassenen. Met laagdrempelige ondersteuning voor alle Amsterdammers met lichte klachten of risico op klachten.

Onze preventiemedewerkers kunnen verschillende preventieve cursussen in (de buurt van) je praktijk te organiseren. We hebben een aanbod van evidence based cursussen met thema’s als stress, somberheid, depressieve klachten, angst en slaapproblemen. De activiteiten zijn toegespitst op de behoeften van verschillende doelgroepen, zoals migrantengroepen, jongeren, ouders, beroepskrachten, familie, vrienden en mantelzorgers.

Daarnaast werken we nauw samen met onze collega’s van Jellinek Preventie.

In de wijk

Arkin preventie volwassenen werkt ook wijkgericht voor de gemeente. We sporen moeilijk bereikbare risicogroepen actief op. Onze interventies zijn gericht op maximale gezondheidseffecten door preventieve maatregelen. De preventiewerkers werken veel samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk.

Daarnaast bieden we deskundigheidsbevordering voor professionals en vrijwilligers in de nulde en eerste lijn met name gericht op het bevorderen van (vroeg)signalering.

In de BasisGGz is ook aandacht voor zorggerichte preventie waar onder terugvalpreventie. Verder richt deze vorm van preventie zich op het voorkomen van overbelasting, depressie en angst bij naastbetrokkenen van mensen met ernstige (chronische) psychiatrische problemen.