Consultatie

Arkin BasisGGz helpt je graag verder met consultatie, collegiaal advies of overleg over een doorverwijzing. Arkin BasisGGz maakt deel uit van Arkin. Het team van Arkin heeft goed zicht op alle mogelijkheden binnen Arkin en de Arkin BasisGGz.

Vanuit de Centrale Aanmelding van Arkin zijn er verschillende mogelijkheden.

Consultatie en collegiaal overleg

Je kunt iedere werkdag bij Centrale Aanmelding Arkin terecht voor collegiaal overleg. Arkin heeft hiervoor een team samengesteld van ervaren behandelaren gespecialiseerd in psychiatrie en/of verslaving. Zij beoordelen aanmeldingen inhoudelijk en bekijken binnen welk onderdeel van Arkin uw patiënt het beste behandeld kan worden. Daarnaast denken ze met u mee over een eventuele verwijzing.

Psychiatrisch/medisch consult

Telefonisch consult
Wilt u als huisarts een van onze psychiaters telefonisch een vraag stellen, bijvoorbeeld over medicatie? Belt u dan naar de CAA, daar zijn psychiaters beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen. Voor deze consultatie brengen wij geen kosten in rekening.

Teleconsult ggz via Zorgdomein
Huisartsen kunnen via Zorgdomein een zogenaamd digitaal ’teleconsult ggz’ aanvragen. Als huisarts stelt u op elk gewenst moment uw vraag via Zorgdomein en de specialisten van Arkin sturen binnen drie dagen een antwoord of advies over verwijzing, behandeling of medicatie retour via Zorgdomein. Dit kost de huisarts niets, de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Eenmalig psychiatrisch consult
Met een psychiatrisch consult kunnen huisartsen bij het vermoeden op psychiatrische problematiek een oordeel krijgen van een psychiater. Uw patiënt krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een van onze psychiaters op een van de locaties van Arkin. Tijdens zo’n consult wordt de toestand van de patiënt beoordeeld, een psychiatrische diagnose gesteld en/of een behandeladvies gegeven.

De kosten voor een eenmalig psychiatrisch consult worden gefactureerd bij de huisarts. U krijgt hiervoor vergoeding van de zorgverzekeraar vanuit de POH-GGZ module Consultatie. De patiënt is hierbij niet zijn eigen risico kwijt.

Caseload-bespreking

Wij komen graag bij je langs voor een patiëntbespreking in de huisartsenpraktijk, waarbij meerdere patiënten besproken kunnen worden.

Contact

T 020 – 5905555 of 088 – 505 1202
E aanmelden@arkin.nl (Zorgmail)
of aanmelden@arkin.nl (niet patiënt gerelateerde vragen)
Ksyos & Vital Health: Arkin GGZ
Patientenoverleg ZorgDomein: Arkin – Centrale Aanmelding