Rechten, plichten en privacy

Je privacy is heel belangrijk voor Arkin BasisGGz. We geven geen informatie aan derden zonder jouw toestemming. Maar je eigen dossier kan je zelf gewoon inzien.

Privacy

Arkin BasisGGz waarborgt de bescherming van je privacy. Je kan de verschillende regelingen hiervoor inzien bij onze vestiging in Amsterdam. Op aanvraag en tegen betaling kunnen wij deze reglementen ook toesturen. Zo heb je inzicht in hoe wij omgaan met de gegevens in je dossier, de inrichting van onze patiëntenadministratie en de registratie. Alleen medewerkers die rechtstreeks bij je behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

Arkin BasisGGz is onderdeel van Arkin. Lees hier het privacyreglement dat voor alle zorgaanbieders binnen van Arkin geldt.

Informatieverstrekking

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met jouw toestemming *. Een aantal persoonsgegevens verzamelen we in een registratiesysteem voor doeleinden binnen en buiten Arkin BasisGGz. De beschikbaarstelling is gebonden aan de regels van het privacyreglement. Je dossier wordt na afsluiting van het onderzoek of de behandeling vijftien jaar bewaard. Administratieve en registratiegegevens worden vijftien jaar na het onderzoek of behandeling vernietigd. Als cliënt kun je Arkin BasisGGz vragen om de gegevens eerder te vernietigen.

*Informatie verstrekken we wel aan de huisarts die je heeft verwezen naar de Arkin BasisGGz, tenzij je daar bezwaar tegen hebt.

Inzage- en correctierecht

Natuurlijk heb je het recht om je eigen dossier in te zien. Je kunt ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk onjuist zijn of niet ter zake doen. Inzage in het dossier kun je aanvragen door het secretariaat van Arkin BasisGGz te bellen via telefoonnummer
020 – 590 4444. Tijdens inzage kun je eventuele wensen voor correcties bespreken.

Algemene leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt van een zorgaanbieder, maak je met deze aanbieder afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding bij Arkin BasisGGz.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar Arkin BasisGGz en ook jij zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk ook wat wettelijk geregeld is.

Lees een korte publieksversie van de leveringsvoorwaarden van Arkin BasisGGz of onze uitgebreide leveringsvoorwaarden.

Voor een overzicht van wat je mag verwachten als cliënt bij Arkin BasisGGz, kun je ook eens kijken in onze behandelwijzer.