Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg heeft continu onze aandachtArkin BasisGGz werkt voortdurend en systematisch aan verbetering van de zorg. Dit doen we onder andere door het uitvragen van cliëntenervaringen, het meten van de resultaten van onze behandelingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. We werken volgens landelijke standaarden en richtlijnen.

CQI

Tevreden over de behandeling?

Ook of je tevreden bent over de behandeling of wat je graag anders zou zien, krijgt aandacht. Aan het einde van de behandeling krijg je een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten. Indien nodig worden er aan de hand van de uitslagen verbeteracties gestart.

Arkin BasisGGz scoorde in 2021 als gemiddeld cijfer een 8,3 op de CQi.

Jouw ervaringen op Zorgkaartnederland

Wil je andere mensen laten weten hoe je de behandeling bij Arkin BasisGGz hebt ervaren? Beoordeel dan onze zorg op Zorgkaartnederland. Zo kunnen ook andere cliënten zien of hulp bij Arkin BasisGGz bij hen past. Dankjewel!

 

 

Keurmerk BasisGGz

Arkin BasisGGz heeft het Keurmerk voor Generalistische Basis GGZ vanwege haar kwaliteit van zorg. Alleen zorgaanbieders die zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment komen in aanmerking voor dit keurmerk. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

We zijn trots op dit keurmerk en spannen ons steeds weer in dit kwaliteitsstempel waar te maken. Lees meer over het keurmerk op de website van KIBG.

HKZ-keurmerk

Arkin is HKZ gecertificeerd. Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is onafhankelijk en betrouwbaar. Het betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en betrouwbare resultaten kan presenteren. Ook betekent het keurmerk dat een organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gesteld.

Meer informatie over deze certificering vind je op www.hkz.nl.

Regelmatig resultaten meten

We willen graag weten wat je doelen zijn en of onze behandeling helpt. Dat onderzoeken we op verschillende momenten in het behandeltraject. We doen dat met vragenlijsten: de ROM (Routine Outcome Measurement). Samen met je behandelaar wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd en daarbij wordt ook de uitkomsten van deze vragenlijsten gebruikt. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten weten we of je doelen zijn bereikt en of de behandeling effectief is.

Kwaliteitsstatuut

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut van Arkin is opgesteld op basis van landelijke richtlijn van het Zorginstituut Nederland. Je kunt het kwaliteitsstatuut van Arkin hier bekijken of lees de publieksversie.