Kwaliteit telt

Uiteraard is de kwaliteit van onze zorg belangrijk voor ons. Bij Arkin BasisGGz gebruiken we alleen methoden waarvan we uit onderzoek weten dat ze goed werken. Voor zowel de korte als lange termijn. Ook meten we of je tevreden bent met onze hulp en wat je anders zou willen. Zo houden we de kwaliteit van onze behandelingen goed in de gaten.

Kwaliteit meten

Als je je aanmeldt voor behandeling, vragen we om mee te werken aan een onderzoek. Voor en na de behandeling vul je daarvoor vragenlijsten in. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten weten we of je doelen zijn bereikt en of de behandeling helpt. De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om de kwaliteit van ons zorgaanbod te verbeteren.

Tevreden over de behandeling?

Ook of je tevreden bent over de behandeling of wat je graag anders zou zien, krijgt aandacht. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we samen beslissen over je behandeling. Dit meten we onder andere met de CQI. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methode om klantervaringen in de zorg te meten.
De CQ vragenlijst vul je na afloop van je behandeling in.

In 2021 zijn er in totaal 426 vragenlijsten afgenomen.
De antwoorden worden gegeven in een 5 punts schaal ( van 1= “Nee, helemaal niet” tot 5= “Ja, helemaal” en van 1= “nooit” tot 5= “altijd”). Per onderdeel gaven de cliënten ons de volgende cijfers:

Bejegening: 4.78
Informatie behandeling: 4.42
Samen beslissen: 4.58
Uitvoering behandeling: 4.25

Rapportcijfer: 8.29

Jouw ervaringen op Zorgkaartnederland

Wil je andere mensen laten weten hoe je de behandeling bij Arkin BasisGGz hebt ervaren? Beoordeel dan onze zorg op Zorgkaartnederland. Zo kunnen ook andere cliënten zien of hulp bij Arkin BasisGGz bij hen past. Dankjewel!

 

 

Keurmerk BasisGGz

Arkin BasisGGz heeft het Keurmerk voor Generalistische Basis GGZ vanwege haar kwaliteit van zorg. Alleen zorgaanbieders die zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment komen in aanmerking voor dit keurmerk. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

We zijn trots op dit keurmerk en spannen ons steeds weer in dit kwaliteitsstempel waar te maken. Lees meer over het keurmerk op de website van KIBG.