Ontmoetingsavond voor naasten in Westerpark

Op 24 oktober ben je welkom op onze ontmoetingsavond voor naasten van iemand met GGz of verslavingsproblematiek. Eerdere avonden in Westerpark waren succesvol en op verzoek is er op 24 oktober aandacht voor het thema Dubbeldiagnose (psychiatrie en verslaving) en psychose/schizofrenie (zonder verslaving). Er is een ervaringswerker en een behandelaar aanwezig. Ook kun je aangeven welk thema je op de volgende ontmoetingsavond graag besproken zou willen zien. Die avond is gepland op 13 december.

We beginnen om 18.00 uur met een hapje en een drankje. Beide avonden zijn in buurtcentrum de Horizon, Hembrugstraat 156, en duren tot 20.30 uur. Je bent van harte welkom! in verband met de catering weten we graag vooraf of je komt. Mail naar naasten-westerpark@arkin.nl of bel 020 590 1330.

De avonden voor naasten in Westerpark worden georganiseerd door Arkin BasisGGz preventie volwassenen, in het kader van Samen Beter Westerpark ism bewoners, Mentrum en ketenpartners voor formele en informele zorg in de wijk. Voor overig aanbod voor naasten van preventie volwassenen kun je kijken bij het aanbod voor naasten op deze website.